Çocukların Odaklanması ve Konsantrasyonu için 3D Modelleme

3D çocukların konsantrasyon seviyesini yükselttiği için çocukların daha fazla öğrenmesine daha iyi davranışlar sergilemesine yardım eder.

Peki! 3D Modelleme Nedir?

Türkiye’de ve dünyada kullanım alanı oldukça geniş olan 3D modelleme, inşaatı yapılacak bir yapının üç boyutlu modelinin yapılması için kullanıldığı gibi imalatı yapılacak bir ürünün modelinin hazırlanması için de kullanılır. Günümüzde oyun ve animasyon dünyasının vazgeçilmez bir parçası halini almıştır.Başta filmlervideo oyunlarıiç tasarım ve mimaride kullanılan 3D modellere, tıp sektöründe de anatomi gibi interaktif sunumlar için başvurulur.

Araştırmalara göre derslerde 3D imgeler kullanıldığında öğrenciler daha çok hatırlamakta ve daha iyi davranışlar içerisinde olmaktadır. Yeni konseptleri daha çabuk öğrenmekte ve kavramakta ve daha yüksek konsantrasyon seviyeleri göstermektedirler.

İngiltere dahil yedi ülkede 15 okulda yaşları 10-11 arasında 740 öğrenci ile yapılan bir çalışmada her bir okulda bir sınıf fen dersini normal şekilde işlerken diğer sınıf aynı dersi 3D kaynaklarla işlemiştir. Çocuklara deney öncesi ve sonrası sınav uygulanmıştır.

Araştırmacılar 3D kullanan sınıflarda yeni bir boyutun ilave edilmesiyle çocukların daha fazla odaklanabildiğini ve daha fazla bilgiyi hafızada tutabildiğini görmüşlerdir.

4 haftanın sonunda 3D sınıflar, 2D sınıflardan daha çok hatırlayabildiler ve sınav sonuçları ortalama %17 yükselmişken bu oran 2D sınıflarda %8 olarak kalmıştır.

Açık uçlu görevlerde daha ayrıntıntılı cevaplar vermişler ve sınav sorularını daha başarılı bir şekilde cevaplayabilmek için el, kol hareketleri ve mimikerle daha çok 3D düşünmeye başlamışlardır.

Sınav sonuçlarındaki bu yükselme aynı zamanda niteliksel data ile desteklenmiştir ki öğretmenlerin hepsi sınıflarda 3D animasyonların çocukların daha iyi anlamasını sağladığın ve çocukların 3D ile daha önce bilmedikleri yeni şeyleri keşfettikleri konusunda hemfikir olmuşlardır.

Çocukların sıkıldığı geleneksel sınıflardan farklı olarak 3D ile yapılan derslerde öğrencilern dikkatlerini daha uzun sürelerle verebildiklerini görülmüştür. Öğretmenler 3D gruplarındaki çocukların daha derin bir anlama, daha uzun dikkat süresi, daha fazla motivasyon ve daha fazla katılım gösterdiklerini ifade etmişlerdir. Çalışmadaki bir öğretmen 3D sınıfında “vay be” etkisinin hakim olduğunu söylemiştir. Bunun ise davranışa katkısı vardır. Öğrenciler dikkatleri dağılmayacak kadar ilgilidir. Derse katıldıkları için yaramazlık yapmayı unutuyorlar.

Çocuklar teknolojiyi kullanan bilgisayar oyunlarının yükselişiyle 3D ye alışıklardır.