Ses ve müzik kaydının dijital teknolojiler eşliğinde yapılması ve düzenlenmesi. Dijital müzik yapma ve düzenleme konusunda profesyonel programların kullanılmasının öğretilmesi.
Bu eğitim ve atölyeler sonunda katılımcılar, kendi müziklerini yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olacaklardır