Katılımcılar, fen, matematik, uzay gibi konuları kodlama örneklerinde işleyerek, kodlama öğrenmenin yanı sıra bilimsel konuları da öğrenmektedirler.

Güneş Sistemi’nin hareketli bir şekilde kodlanması.

Güneş sistemini tanımak amacıyla soru-cevap uygulamasının yapılması

Foto Sentez Olayının hareketli bir şekilde kodlama yapılması

3 Boyutlu Modelleme ile 3 boyut ve örnek tasarımların oluştutulması