Kodlama ve Programlama (1. Seviye)

Amaç: 
Çocukların teknolojiyi kullanmalarının yanı sıra teknolojiyi anlayabilmeleri, bir fikre sahip olabilmeleri günümüz bilgi çağında daha fazla önem kazanmaktadır. Geleceğimizin teminatı bugünün çocukları olduğuna göre, çocukların teknolojik kazanımlar elde edebilmelerinde ailelerin ve eğitimcilerin etkili ve planlı rehberlik çalışmaları yaparak, çocuklara bu yönde farkındalık oluşturması büyük rol oynuyor.
Çocukların kodlama & programlama dilini öğrenerek bilişim ve teknoloji ekosistemine dahil olabilmesine, somut bir çalışma üretebilmesi ve yepyeni girişimlere imza atabilmesine yönelik yöntemler üzerinde duracağız.

Kazanımlar:
Öğrencilere, kodlamaya 360 derece bakış ve kodlamanın temelleri öğretilerek, kod geliştirmeleri sağlanacaktır.
Kodlama temellerinde, algoritmalar, akış çizelgeleri, değişkenler,  diziler, döngüler gibi konular anlatılacaktır. Öğrencilere güncel yaşamda yapılan bazı işlerin; iş akışı, algoritması ve kodlamasının örnekleri anlatılacaktır.

Kimler katılmalı:
8-16 yaş arası programlama meraklıları, matematik ve analitik düşünce altyapısını geliştirmek isteyen, analitik gelişimi hedeflenen çocuklar

Eğitim içeriği:

  • Bilgisayarlar Nasıl Çalışır ve İstediklerimizi Nasıl Yaparlar?
  • Program Geliştirmemizi Sağlayan Görsel bir Kütüphane: Scratch programlama arayüzü
  • Scratch ve görsel programlama nedir?
  • Kod Yazmaya Giriş
  • Algoritma nedir?
  • Programlamanın temelleri,
  • Programlama öğelerinin kullanımı
  • org: Öğrendiklerimizle oyun geliştirme