Kodlama ve Programlama (2. Seviye):

Amaç: 
Çocukların teknolojiyi kullanmalarının yanı sıra teknolojiyi anlayabilmeleri, bir fikre sahip olabilmeleri günümüz bilgi çağında daha fazla önem kazanmaktadır. Geleceğimizin teminatı bugünün çocukları olduğuna göre, çocukların teknolojik kazanımlar elde edebilmelerinde ailelerin ve eğitimcilerin etkili ve planlı rehberlik çalışmaları yaparak, çocuklara bu yönde farkındalık oluşturması büyük rol oynuyor.
Çocukların kodlama & programlama dilini öğrenerek bilişim ve teknoloji ekosistemine dahil olabilmesine, somut bir çalışma üretebilmesi ve yepyeni girişimlere imza atabilmesine yönelik yöntemler üzerinde duracağız.

Kazanımlar:
Kod zincirlerinden programlamaya geçiş, fonksiyonlar, veri yapıları, dosyalar, objeler gibi bir programı oluşturan parçalar, ayrı ayrı ve bütünü tamamlayacak şekilde anlatılacaktır.
Eğitimin sonunda öğrenciler, program parçalarını bir program altında toplayarak programlama dünyasına hızlı bir geçiş yapabilme konusunda bilgi ve beceri kazanacaklardır.

Kimler katılmalı:
8-16 yaş arası programlama meraklıları, matematik ve analitik düşünce altyapısını geliştirmek isteyen, analitik gelişimi hedeflenen çocuklar

Eğitim içeriği:

  • Program nedir, programcı kime denir?
  • Değişkenler
  • Döngüler
  • Koşul Yapıları
  • Fonksiyonlar-Prosedürler
  • Uygulama Geliştirme
  • org: Öğrendiklerimizle oyun geliştirme