Kod zincirlerinden programlamaya geçiş, fonksiyonlar, veri yapıları, dosyalar, objeler gibi bir programı oluşturan parçalar, ayrı ayrı ve bütünü tamamlayacak şekilde anlatılacaktır.

Eğitimin sonunda öğrenciler, program parçalarını bir program altında toplayarak programlama dünyasına hızlı bir geçiş yapabilme konusunda bilgi ve beceri kazanacaklardır.