Öğrencilere, kodlamaya 360 derece bakış ve kodlamanın temelleri öğretilerek, kod geliştirmeleri sağlanacaktır.

Kodlama temellerinde, algoritmalar, akış çizelgeleri, değişkenler,  diziler, döngüler gibi konular anlatılacaktır. Öğrencilere güncel yaşamda yapılan bazı işlerin; iş akışı, algoritması ve kodlamasının örnekleri anlatılacaktır.